Hydra IIc

01 Overview

De Hydra IIC is een volledig geautomatiseerde analyzer voor het meten van de kwik (Hg) concentraties in vaste en half vaste stoffen en ook vloeistoffen. Door de gebuikte techniek is het niet nodig om een monster te ontsluiten (geen monstervoorbereiding). De techniek omvat het verbranden van het monster, amalgamering van het kwik en meting door middel van koude damp atomaire absorptie (CVAAS). Het grote voordeel van de Hydra IIc is het feit dat er geen monstervoorbereiding nodig waardoor er tijd en chemicaliën bespaard worden. Ook de mogelijke fouten in een monstervoorbereiding worden voorkomen.

02 Omschrijving

Het unieke van de Hydra IIC is de mogelijkheid om zonder enige vorm van  monstervoorbereiding een breed scala van monsters van verschillende aard en samenstelling te meten voor het element kwik. Het monster wordt verbrand, oftewel de matrix wordt vernietigt en het vrijkomende elementair kwik wordt opgevangen en vastgehouden op een amalgamator. Tijdens deze verbrandingsfase worden de verbrandingsproducten afgevoerd uit het systeem. Tot slot wordt de amalgamator verhit waardoor het kwik vrijkomt en via een atomaire absorptie meetcel wordt gekwantificeerd. Omdat het kwik gemeten wordt in een constante matrix (het carrier gas) is er dus geen afhankelijkheid meer van de oorspronkelijke matrix.  Het is dus mogelijk te kalibreren met vaste vaste stoffen of simpelweg met waterige Hg-standaarden.

Doordat er gebruik gemaakt wordt van 2 verschillende meetcellen (een gevoelige voor lage concentraties en een korte meetcel voor hogere concentraties) is het mogelijk om een groot meetbereik te verkrijgen:  sub-ppb tot en met tientallen ppm.

Belangrijkste kenmerken van de Hydra IIC

  • Onderhoud van de katalysator en amalgamator in enkele minuten
  • Waarschuwingen, om de gebruiker op de hoogte te stellen van vereist onderhoud
  • Standaard analytisch ereik 0,001 ng – 1500 ng
  • ≤ 0,001 ng instrument detectielimiet
  • Vluchtige koolwaterstof (VHC) -modus (nafta en brandstoffen)
  • Toevoegen van monsters gedurende metingen
  • 70 positie monsterwisselaar; virtuele toevoeging >70

03 Applicaties

Conform de methoden

  • EPA Method 7473​
  • ASTM D6722
  • ASTM D7623

04 Specificaties

05 Downloads

Klik op het icoon om een download te starten. Wij vragen u één keer om uw e-mail adres in te vullen.