SimPrep bij toepassing zonne-energie onderzoek

Een nieuw artikel gepubliceerd in het Journal of Hazardous Materials laat zien dat het SimPrep autodilutie systeem van Teledyne CETAC wordt gebruikt als hulpmiddel bij het onderzoek naar nieuwe zonne-energietechnologieën. Een team van onderzoekers uit Zwitserland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland probeerde inzicht te krijgen in de levenscyclus van loodhoudende materialen die worden gebruikt in nieuwe zonnecellen.

Een nieuw artikel gepubliceerd in het Journal of Hazardous Materials laat zien dat het SimPrep autodilutie systeem van Teledyne CETAC wordt gebruikt als hulpmiddel bij het onderzoek naar nieuwe zonne-energietechnologieën. Een team van onderzoekers uit Zwitserland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland probeerde inzicht te krijgen in de levenscyclus van loodhoudende materialen die worden gebruikt in nieuwe zonnecellen.

De meeste zonnepanelen zijn momenteel gebaseerd op silicium, maar successen met nieuwere perovskietzonnecellen hebben de belangstelling voor dit materiaal aangewakkerd, dat het potentieel heeft om de beperkingen van silicium qua efficiëntie en kosten te overwinnen. De sleutel om perovskiet zonnecellen (PSC) op de markt te brengen is een grondig begrip van hun milieu-impact naast het innemen van de plaats van andere energiebronnen.PSC’s zijn afhankelijk van loodzouten om het absorptiemateriaal te stabiliseren. Omdat lood een milieurisico inhoudt, wilden de onderzoekers de waarschijnlijke levenscyclus van PSC analyseren, van fabricage tot verwijdering, met inbegrip van wat er zou kunnen gebeuren als dergelijke cellen tijdens het gebruik zouden worden beschadigd. De onderzoekers vergeleken loodconcentraties in bodem- en watermonsters die in de loop der tijd werden gemeten, dus het was van groot belang dat de preparaten consistent waren.

De SimPrep werd gebruikt om de monsters te verdunnen met salpeterzuur van halfgeleiderkwaliteit. Het gebruik van automatisering voor deze taak helpt de kans op menselijke fouten weg te nemen en verbetert de resultaten voor meer nauwkeurige en reproduceerbare gegevens. Met hun experimenten konden de onderzoekers de gevolgen van lood uit PSC’s voor het milieu beoordelen, vergelijkbaar met eerdere risicobeoordelingen voor lood in het milieu.

Het volledige artikel staat in het volume van 15 augustus 2022 van het Journal of Hazardous Materials.