Rol van de analyse van totaal organisch koolstof in de cosmetica-industrie

Totaal organisch koolstof (TOC) analyse is een proces dat wordt gebruikt door milieulaboratoria, farmaceutische bedrijven, universiteiten en petrochemische laboratoria om de zuiverheid en puurheid van water te bepalen. Het is een vereiste analyse volgens internationale farmacopee voor toepassingen op het gebied van water, afvalwater en bodems. Het begint ook terrein te winnen in andere industrieën, zoals de cosmetica-industrie, ook al is er geen wettelijke verplichting om de techniek te gebruiken.

Totaal organisch koolstof (TOC) analyse is een proces dat wordt gebruikt door milieulaboratoria, farmaceutische bedrijven, universiteiten en petrochemische laboratoria om de zuiverheid en puurheid van water te bepalen. Het is een vereiste analyse volgens internationale farmacopee voor toepassingen op het gebied van water, afvalwater en bodems. Het begint ook terrein te winnen in andere industrieën, zoals de cosmetica-industrie, ook al is er geen wettelijke verplichting om de techniek te gebruiken.

Een artikel geschreven door Ben Dingwall, een bedrijfsmanager bij TRB Chemedica, noemt de focus op kwaliteit en veiligheid binnen de cosmetica-industrie als de reden waarom TOC steeds vaker wordt gebruikt. De adoptie van deze zuiveringstechniek wordt gedreven door verschillende cosmeticabedrijven die “het proces afstemmen op de huidige Good Manufacturing Practices (cGMP).” Deze beste praktijken helpen bedrijven om aanbevolen richtlijnen te volgen die zijn opgesteld door instanties die hen machtigen en licenties verlenen om cosmetica te produceren en te verkopen.

Het naleven van cGMP’s biedt diverse voordelen voor cosmetische bedrijven, waaronder een garantie van kwaliteit met gedocumenteerde en gecontroleerde procedures; differentiatie van concurrenten die klanten geruststelling bieden en een merk dat wordt geassocieerd met kwaliteit; en harmonisatie met de ISO 22716-certificering. ISO 22716 stelt normen vast voor de productie, controle, opslag en verzending van cosmetische producten en zijn overgenomen door de International Cooperation on Cosmetics Regulations (ICCR), een internationale groep van regelgevende instanties voor cosmetica die jaarlijks bijeenkomen om de veiligheid van cosmetica en regelgevingskwesties te bespreken.

Binnen de ISO 22716-normen staan richtlijnen voor de kwaliteit van water dat in de productie wordt gebruikt. Watersystemen moeten een “gedefinieerde waterkwaliteit” bieden, en “de waterkwaliteit moet worden geverifieerd door middel van testen of monitoring.” De FDA geeft ook richtlijnen voor de kwaliteit van water voor de productie van cosmetica:

U moet bepalen of:

 • Het water dat als cosmetisch ingrediënt wordt gebruikt, onbewerkt wordt gebruikt (dat wil zeggen rechtstreeks uit de kraan) of dat het voor gebruik is behandeld (dat wil zeggen behandeld door middel van methoden zoals deïonisatie, destillatie of omgekeerde osmose).
 • Er vastgestelde procedures zijn om ervoor te zorgen dat het water dat als cosmetisch ingrediënt wordt gebruikt,
  • een gedefinieerde kwaliteit heeft,
  • niet wordt beïnvloed door materialen die in de waterbehandelingsapparatuur worden gebruikt,
  • regelmatig wordt getest of gemonitord om te controleren of het voldoet aan toepasselijke chemische, fysieke en microbiologische specificaties voor kwaliteit; en
  • het volledige systeem voor het leveren van water dat als cosmetisch ingrediënt wordt gebruikt, is opgezet om stagnatie en het risico op besmetting te vermijden (Dit systeem moet routinematig worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens een geschikte SOP die ervoor zorgt dat er geen biofilm opbouwt.)

Gezien het belang van waterkwaliteit en zuiverheid in cosmetische producten kan het aannemen van TOC-analyse helpen ervoor te zorgen en te documenteren dat een gedefinieerde waterkwaliteit wordt gebruikt in het productieproces. Onder de andere voordelen van TOC-monitoring en -testen noemde Dingwall:

 • Versterkt de kwaliteit van het eindproduct,
 • Verkleint de kans dat besmetting onopgemerkt blijft,
 • Vermindert het risico op productverlies en eventuele financiële gevolgen als besmetting na de productie wordt gedetecteerd,
 • Zorgt ervoor dat het reinigingsproces consistent en zonder risico verloopt,
 • Garandeert procesconsistentie en integriteit,
 • Helpt organisaties om aan cGMP- en ISO 22716-normen en richtlijnen te voldoen,
 • Versterkt de interne kwaliteitsborging.

Voor meer informatie over TOC-analysetechnieken en aanbevolen instrumenten voor uw toepassingen, kunt u de nieuwe gids van Teledyne Tekmar downloaden: “Total Organic Carbon (TOC) Analysis Technique Comparison“.